י”א בניסן יום הולדת של הרבי של כולנו

יום חשוב וגדול שבו ניתנים לנו כוחות מיוחדים - כמו בכל יום הלדת וגם יותר מזה, יום הולדת של הרבי הוא יום הולדת של כולנו. מזל טוב.

 

 

יום הולדת לרבי מליובאוויטש
במה זה נוגע אלי?

מה קורה ביום בו את/ה נולדת ?
חכמינו ז"ל מסבירים כי בעת לידת האדם מתאחדים נפשו וגופו. מיזוג שני מרכיבים הופכיים אלו 
ליחידה-אנושית אחת, זהו פלא גדול ביותר המתאפשר רק הודות לגילוי כוח עליון, שלגביו הבדלי
האיכויות בין הנפש לגוף "מתגמדים" עד לאפס! כוח זה הינו "מזלו" של האדם, כלומר שורשו העליון 
ה"נוזל" ויורד להחיותו מאת בורא העולם .

ומה מתרחש בכל שנה ביום ההולדת ? 
בכל שנה ושנה בהגיע התאריך היהודי של יום הולדתך, חוזר המצב הקוסמי-רוחני בעולמות העליונים,
לאיזון מיוחד הגורם להגברת מזלך, ובכל שנה מתגבר מזלך יותר מאשר בשנים שעברו !

כיצד מתבטאת הגברת המזל בהרגשתי כאן למטה ?
התגברות מזלך למעלה, מורידה ומולידה לאישיותך כוחות ועומק חיים חדשים ורעננים באיכות גבוהה יותר !אתה נולד מחדש!

ומה עם יום הולדתו של הרבי?
רב"י ראשי תיבות: ראש בני ישראל. עם ישראל הוא "קומה אחת שלימה" "כאיש אחד" ולכן מנהיגו הרוחני הוא הראש שלו, וכמו ראש בגוף המהווה מקור החיות, בתחושה וההנעה של כל הגוף. לכן שיפור בראש מייטיב על כל הגוף. כך גם בעם ישראל, כאשר יש יום הולדת "לראש" ומזלו גובר , הרי זה משפיע שפע עצום של מזל טוב לכל העם כולו. לכן מעשים טובים, איחולים ברכות ואהבת-ישראל ביום מיוחד שכזה י"א ניסן (השנה ב 16.4.19) , יחוללו נפלאות ב"פידבק" רב עוצמה שיקדם כל שתרצה/י בחייך לטובה ולברכה! אז מזל טוב ובהצלחה עד לגאולה השלימה ע"י הרבי המשיח שליט"א העומד להתגלות בכל רגע ולגאול אותנו, וזה משמח מאד! ונסיים בסיסמת הגאולה: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 

 

שתף לחברים

שתף