סעודת משיח בשביעי של פסח היא סגולה עצומה לכל השנה

סעודת משיח היא סגולה שקיבלנו מהבעל שם טוב הקדוש שתיקן לאכול מצה ביום האחרון של פסח - לאחר מספר דורות קיבלנו פרט נוסף לסגולה - לשתות ארבע כוסות יין

בחסידות מוסבר שכמו שבליל הסדר אנו חוגגים את יציאת מצרים ומודים עליה לה' יתברך כך אנו יכולים וצריים לחגוג את הגאולה העתידה לבוא - הזמן המסוגל לזה הוא ביום האחרון של פסח.

סעודה מיוחדת זו נקראת סעודת משיח על שם המשיח שעתיד לגאול אותנו, בסעודה זה אוכלים כזית מצה ושותים ארבע כוסות יין וכך מחזקים את האמונה ומזרזים את ביאת המשיח שיבוא ויגאל אותנו בקרוב ממש.

את הסעודה ניתן לאכול בבית או בבית הכנסת בזמן סעודה שלישית ביום שבת קודש (כ"ב ניסן) יחד עם חסידי חב"ד שיתפרסו בכל בתי הכנסת בהרצליה עם חבילות של מצה שמורה ויין מיוחד מבית חב"ד.

 

שתף לחברים

שתף