ויקהל-פקודי

בפרשתנו מסופר על נדבת המשכן ופרטיה. בסוף רשימת המביאים מוזכרת תרומת הנשיאים: 'והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן'. בפסוק נאמר 'הנשאם' - ללא האות י'. מה הסיבה לכך?

אומרים חז"ל שהנשיאים בנדבת המשכן לא נקטו פעולה אקטיבית אלא הם נקטו במדיניות של 'כיבוי שריפות' – אם יהיה חסר אנו נשלים. ולבסוף כבר לא היה חסר כמעט כלום , והיו צריכים לחפש מה להשלים.(כלקח מכך, בחנוכת המזבח הם התנדבו ראשונים בניגוד לנדבת המשכן בה הם מוזכרים אחרונים). ולכן לגבי המשכן הם נענשו - 'ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה אות משמם' (רש"י על הפסוק).


המסר מכך בזוגיות:


כל זוג יכול וצריך לתקן ולשדרג את מצבם הזוגי.

אחרי המעשים – נמשכים הלבבות, ועם קצת השקעה ושימת לב אפשר לקדם את המצב ולהגיע למצב מעולה ומצוין.
אחת הסיבות שישנם לצערנו זוגות שלא משקיעים בכך, היא לא מרוע לב ח"ו אלא מחוסר מודעות, ומתוך מדיניות של כיבוי שריפות -  שכשיגיע מצב קשה והעניינים יתקעו, אז בלית ברירה הם יצאו מאזור הנוחות שלהם ויעשו משהו לתיקון המצב. מבחינתם, כל עוד שהרכב נוסע – לא נכנסים למוסך..


זו הייתה טעות הנשיאים. הם התעצלו לעשות ומיד, והעדיפו לחכות ולדחות לסוף.


זריזין מקדימין. יש לנקוט יוזמה אקטיבית ולא לחכות שהרכב יתקע באמצע כביש ראשי..אז זה כבר יכול להיות קצת מאוחר. מה שנקרא, מי שלא הולך לרופא שיניים בסוף רץ אליו..


ככל שנקדים ונעצים את הזוגיות על בסיס קבוע – כך יטב!

שתף לחברים

שתף