ננס על גבי ענק

מעלת דור האחרון - דורנו זה - שהוא בדוגמת הננס על גבי ענק, שלכן מיטיב לראות למרחוק יותר. ובעניננו - לראות את הגאולה העתידה.

ולא רק לראות את הגאולה מרחוק - שענין זה כבר היה בעבר, אלא להביא את הגאולה בפועל ממש, במהרה בימינו ממש.

מוסדות חב''ד ליובאוויטש הרצליה | The page cannot be found

The page cannot be found

מוסדות חב"ד ליובאוויטש הרצליה
בן גוריון 8, ת.ד. 5208 הרצליה. שליח הרבי מלך המשיח שליט"א
ומנהל המוסדות: הרב ישראל הלפרין.
טלפון: 09-9546146 פקס: 09-9546963
דוא"ל: info@chabadherzliya.com