בית הכנסת ע”ש הרב קוק

₪0.00

רח’ הרב קוק 89 ♦ זמני שיעורים ותפילות בכתבה המלאה

יום חול

כל יום שיעור חסידות ב-7:00
שחרית ב-8:30.

ערבית:21:00

שבת

קבלת שבת בזמנה
שחרית בשבת בבוקר ב8:30
לאחר התפילה התוועדות

 

מדרשייה פתוחה כל יום מהשעה 19:00 - 21:00

שעה ראשונה גמרא

שעה שנייה חסידות